Ψυχρά Υλικά Επιστρώσεων (Κυβόλιθοι – Πλάκες)

Ψυχρά Υλικά Επιστρώσεων (Κυβόλιθοι – Πλάκες)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

Για να έχουμε μεγαλύτερη ανάκλαση της Ηλιακής Ακτινοβολίας τα υλικά πρέπει να έχουν μεγάλο συντελεστή ανακλαστικότητάς (ε).
Η απορροφημένη ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει την θερμοκρασία των πεζοδρομίων.

Για να έχουμε μεγαλύτερη εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας τα υλικά πρέπει να έχουν μεγάλο συντελεστή εκπομπής (ε).
Η εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία και η μεταφορά θερμότητας μέσω του αέρα μειώνουν τη θερμοκρασία των πεζοδρομίων.

Μετά απο 3 χρονιά ερευνάς της ΒΙΟΜΠΛΟΚ ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ παράγει πλέον ψυχρά υλικά επιστρώσεως κυβόλιθους και πλάκες σε 4 αποχρώσεις. Κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων αποχρώσεων είναι ότι αντανακλούν πάνω απ το 50% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα την μείωση του φαινόμενου της θερμικής νησίδας. Έχει στατιστικά αποδειχθεί ότι μια αύξηση κατά 10% των επιστρώσεων με υλικά υψηλής αντακλαστικότητας, θα μπορούσε να μειώσει τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της γης κατά 4%.
Τα εξελιγμένα Ψυχρά υλικά με υψηλή ανακλαστικότητα και εκπομπή, προκαλούν μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειών μειώνοντας έτσι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Φωτοκαταλυτικά Υλικά επιστρώσεων (κυβόλιθοι - πλάκες)

Η ΒΙΟΜΠΛΟΚ ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. από το 2014 παράγει φωτοκαταλυτικά υλικά. Τα φωτοκαταλυτικά υλικά επιστρώσεων (πλάκες - κυβόλιθοι) περιέχουν στην μάζα τους ως συστατικό το TiO2. To TiO2 με τη βοήθεια της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας και της υγρασίας της ατμόσφαιρας (Η2Ο) μετατρέπει το-επικίνδυνο (ΝΟ2) της ατμόσφαιρας σε (ΝΟ3) Νιτρικά ιόντα τα οποία ξεπλένονται με το νερό της βροχής και γίνονται λίπασμα.

Φωτοκαταλυτικά Υλικά επιστρώσεων
Φωτοκαταλυτικά Υλικά επιστρώσεων

Φόρμα Ενδιαφέροντος