Εγκαταστάσεις – Παραγωγή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι στεγασμένοι χώροι της βιομηχανίας που βρίσκονται στη Λάρισα καλύπτουν επιφάνεια 12.500 τ.μ.

Με εύκολη πρόσβαση από την παλιά και την νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας έχει την δυνατότητα να προμηθεύει με τα προϊόντα της την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Παραγωγή

Η παραγωγική διαδικασία τόσο των κεραμιδιών όσο και των υπόλοιπων προϊόντων της εταιρίας (κυβόλιθοι, κράσπεδα, πλάκες πεζοδρομίου, τσιμεντότουβλα) είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με τα πιο σύγχρονα μηχανολογικά μέσα. Ενδεικτικά η παραγωγική ικανότητα σε κεραμίδια 60.000 τμχ / 8ωρο και σε κυβόλιθους 2.000 m2 / 8ωρο

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στάδια Παραγωγής

Η διαδικασία παραγωγής του κεραμιδιού είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και αποτελείται από 6 στάδια.

1

Αποθήκευση & προμήθεια 'A υλών

Τα αδρανή υλικά (4 διαφορετικά ήδη άμμου) παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται αυτόματα σε συστεγασμένα σιλό συνολικής χωρητικότητας 600t. Ως συνδετικό υλικό του μείγματος χρησιμοποιούνται δύο ήδη τσιμέντου τα οποία προμηθεύονται και αποθηκεύονται με αερομεταφορέα σε σιλό 200t.
2

Στάδιο: Ανάμειξη Α΄ υλών και παραγωγή μείγματος.

Για την παραγωγή μείγματος του κεραμιδιού χρησιμοποιείται άμμος, τσιμέντο, χρωστικές ουσίες – οξείδια, ρευστοποιητές – πλαστικοποιητές και νερό. Η ζύγιση και η ανάμειξη όλων των υλικών γίνεται αυτόματα.
3

Στάδιο: Μορφοποίηση του κεραμιδιού και 1η βαφή

Το έτοιμο μείγμα οδηγείται με μεταφορική  ταινία στην πρέσα του κεραμιδιού. Εκεί πρεσάρεται και κόβεται με ταχύτητα 130 κεραμίδια ανά λεπτό. Αμέσως μετά πραγματοποιείται ο πρώτος ψεκασμός με έγχρωμο ακρυλικό αδιαβροχοποιητή.
4

Στάδιο : Ξήρανση -Ψήσιμο κεραμιδιών.

Στη συνέχεια τα κεραμίδια τοποθετούνται αυτόματα σε ράφια . Τα γεμάτα πλέον ράφια οδηγούνται με ρομπότ στους φούρνους. Εκεί παραμένουν για 8 ώρες σε θερμοκρασία 70οc.
5

Στάδιο : Καθαρισμός Quality control και τελική βαφή.

Πριν την τελική βαφή γίνεται ποιοτικός έλεγχος μέσω scanner που ελέγχει το βάρος και την γεωμετρία.
6

Στάδιο : Συσκευασία.

Στο τελικό στάδιο τα κεραμίδια πριν συσκευαστούν σε 5άδες οδηγούνται στο ξηραντήριο. Αφού πακεταριστούν σε 5άδες και έπειτα σε 40άδες , γίνονται παλέτες των 120 και 240 τεμαχίων.