Ανθρώπινο Δυναμικό 

θέσεις εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ΒΙΟΜΠΛΟΚ - ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα είναι ειδικευμένο στις απαιτούμενες τεχνικές διαδικασίες και στις νέες τάσεις του κλάδου.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνουμε άμεσα χειριστές και εργάτες για την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων μας.