Πολιτική Ποιότητας 

CE KERAMIDIA

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η βιομηχανία ΒΙΟΜΠΛΟΚ - ΧΛΙΑΠΗΣ ΑΕ παραγωγής κεραμιδιών και δομικών προϊόντων τσιμέντου προσφέρει στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας. Μέσω της χρήσης καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών και υλικών, η βιομηχανία παράγει προϊόντα που στηρίζουν την οικολογική δόμηση και την αειφορία.

Η Εταιρεία διαθέτει τμήμα έρευνας - ανάπτυξης νέων υλικών καθώς και τμήμα εργαστηριακού ελέγχου των υλικών ,ενώ όλα τα προϊόντα συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001. Οι άνθρωποι της ΒΙΟΜΠΛΟΚ λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας προτείνουν, συμβουλεύουν καθώς και επιβλέπουν τα διάφορα έργα.